1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

21

     

พฤศจิกายน
2561

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 คุณวัฒน์ชัย  มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด และ คุณทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เป็นตัวแทน เดินทางไป บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 650,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม