1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

12

     

มกราคม
2562

"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" คำขวัญวันเด็กปี 2562
วันที่12 มกราคม 2562 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด โดย คุณปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงานกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นโดย สน.ทุ่มสองห้อง  ซึ่งทางบริษัทฯ สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ได้นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นความสุขให้เด็กๆ อาทิเช่น จักรยาน อุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ของเล่นอีกมากมาย เป็นสิ่งของได้รับการสนับสนุนจากท่านประธาน คุณวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ และ คณะผู้บริหาร รวมถึงจากพนักงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ และความสุขในการให้ของทาง บริษัทฯ และหวังว่าทางบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป ตามคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"