1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

23

     

มกราคม
2562

บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2562
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทางบริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมแบบนี้ทุกปี เพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์