1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

11

     

มกราคม
2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่11 มกราคม 2563 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิยาภรณ์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงานกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นโดย สน.ทุ่มสองห้อง  ซึ่งทาง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้นำสิ่งของไปมอบเพื่อเป็นความสุขให้เด็กๆ อาทิเช่น จักรยาน อุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ของเล่นอีกมากมาย เป็นสิ่งของได้รับการสนับสนุนจากท่านประธาน คุณวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ และ คณะผู้บริหาร รวมถึงจากพนักงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ และความสุขในการให้ของทาง บริษัทฯ และหวังว่าทางบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กเติบโตเป็นคนดีและเป็นอนาคตของชาติต่อไป