1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

17

     

พฤศจิกายน
2563

"เติมใจ" ให้กับหัวใจดวงน้อยของน้อง ๆ
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยคุณทรงศักดิ์  ปิยะวรรณรัตน์ ร่วม "เติมใจ" ให้กับหัวใจดวงน้อยของน้อง ๆ ที่เข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดหัวใจ กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการผ่าตัดและขอร่วมเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีหัวใจที่แข็งแรงและใช้ชีวิตได้อยากมีความสุข