1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ติดต่อเรา
  4.     ดาวน์โหลด
  5.     Youtube
  6.     Facebook

โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ (ส่วนก่อสร้างสะพาน)

สถานที่ตั้ง: จังหวัดแพร่
เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง

  •     มูลค่าโครงการ
  •     ระยะเวลาดำเนินโครงการ
    2563